ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการหอการค้า
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายแผนการดำเนินงาน
 

สมัครสมาชิก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น
สถานการณ์ค้าปลีกไทย
'วันแม่' ในทัศนคติของประชาชน
ความสามารถการแข่งขัน SMEs ของไทย
ดัชนีเศรษฐกิจลดต่ำสุด รอบ 6 เดือน
10 อันดับธุกิจเด่น ในปี 2556


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
75
Yesterday
121
This Month
2,970
Last Month
2,993
This Year
20,257
Last Year
55,994
เริ่มนับ : 30 ตุลาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
สำนักงาน ก.พ..
จังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สมคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เชียงใหม่-ลำพูน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
บทความวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ โดย ผอ.สมชัย ศิริสุจินต์
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2015
งาน "CMSAA CHARITY CONCERT FOR NEPAL"
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประเทศเนปาล
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนบาล
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
รายงานนโยบายการเงิน มีนาคม 2558
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทย ประจำวันที่ 5 มกราคม 2558
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2557
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ขอส่งหนังสือ DPT สาร ฉบับที่ 4/2558
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ: กิจกรรมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 17

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
30 May. 2015
1
30 May. 2015
1
28 May. 2015
2
25 May. 2015
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
15
8 Apr. 2015
พูม
74
8 Apr. 2015
knotika lee
56

   
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ THE CHIANGMAI CHAMBER OF COMMERCE

158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5324 1404-5 โทรสาร : 0 5324 1406
E-mail : ccc@cmi-cc.com Web site : www.chiangmaichamber.com, www.thaiechamber.org