ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการหอการค้า
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายแผนการดำเนินงาน
 

สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
อบรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาล
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น
สถานการณ์ค้าปลีกไทย
'วันแม่' ในทัศนคติของประชาชน
ความสามารถการแข่งขัน SMEs ของไทย
ดัชนีเศรษฐกิจลดต่ำสุด รอบ 6 เดือน
10 อันดับธุกิจเด่น ในปี 2556


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
8
Yesterday
267
This Month
6,552
Last Month
5,389
This Year
50,165
Last Year
42,178
เริ่มนับ : 30 ตุลาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
สำนักงาน ก.พ..
จังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เชียงใหม่-ลำพูน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
บทความวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ โดย ผอ.สมชัย ศิริสุจินต์
โครงการคูปองนวัตกรรม
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ] Next>>
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ Cluster OTOP
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ"
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ"
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "SMEs...รู้บัญชี รู้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน"
ขอเชิญร่วมงาน "หอการค้าแฟร์ CCC Fair 2016"
เชิญร่วมงานสัมมนา "ความสำเร็จที่แท้จริง คือสิ่งที่ส่งต่อกันได้"
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot)ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
18 Sep. 2016
17
16 Sep. 2016
11
16 Sep. 2016
11
8 Sep. 2016
21
6 Sep. 2016
14
25 Aug. 2016
28

   
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ THE CHIANGMAI CHAMBER OF COMMERCE

158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5324 1404-5 โทรสาร : 0 5324 1406
E-mail : ccc@cmi-cc.com Web site : www.chiangmaichamber.com, www.thaiechamber.org