ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการหอการค้า
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายแผนการดำเนินงาน
 

สมัครสมาชิก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น
สถานการณ์ค้าปลีกไทย
'วันแม่' ในทัศนคติของประชาชน
ความสามารถการแข่งขัน SMEs ของไทย
ดัชนีเศรษฐกิจลดต่ำสุด รอบ 6 เดือน
10 อันดับธุกิจเด่น ในปี 2556


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
91
Yesterday
132
This Month
2,481
Last Month
5,985
This Year
17,152
Last Year
6,277
เริ่มนับ : 30 ตุลาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
สำนักงาน ก.พ..
จังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สมคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เชียงใหม่-ลำพูน
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
โครงการกองทุนตั้งตัวได้ โดย ความร่วมมือของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต ABI มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ"Optimising Processes and Reducing Cost with Vision Systems & ID Readers"
โครงการ คลีนิคซอฟต์แวร์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม"การพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ProSMEs
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือตอนบน
ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ YECC รุ่นที่ 1
ขอเชิญร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน“Chiang Mai Halal International Fair 2014 : CHIF 2014”
งานสัมมนา"ซอฟท์แวร์ ไม่ใช้ ไม่ตาย แต่น่าเสียดาย ถ้าไม่ได้ใช้"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล”และ “ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ”
ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผล พร้อมทั้งรับสมัครสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการประจำปี ๒๕๕๗
ขยายระยะเวลาในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ นักธุรกิจรุ่นใหม่
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานกิจกรรมงานส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”
หอการค้าโคราชแฟร์และเทศกาลอาหารย่าง ครั้งที่ 8 “วันไก่ย่าง ขั่วหมี่โคราช” พร้อมชิมอาหารย่างชื่อดังจากทั่วประเทศ วันที่ 25-29 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานตรงข้ามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี นครราชสีมา
ข่าวสารจากสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Grand Opening In Square Shopping Mall
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่7
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเปิดตัวรถ NISSAN JUKE
การออกประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต และการผ่อนคลายการนำบัตรเงินบาทออกนอกประเทศ และการกำหนดวงเงินตราที่ผู้นำเงินตราออกไปนอกประเทศต้องสำแดงรายการเงินตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "ปรับกลยุทธธุรกิจให้ติดปีกเข้าสู่โลกออนไลน์กับ แนวโน้มตลาด e-Commerce 2014"
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YECC รุ่นที่ 1)"
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือและสัมมนา "BACK OF THE HOUSE: Modern Diversity"
ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเรียนหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "SUBCON THAILAND ROADSHOW #1"
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ของคนดนตรี เทคโนโลยี และการถ่ายภาพครั้งแรกในเอเชีย มาร่วมแลกเปลี่ยน แสดงผลงาน เปิดรับความคิดใหม่ๆ และกระทบไหล่กับบุคคลชั้นนำจาก 3 วงการ ทั้งในไทยและระดับนานาชาติ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ Check in Chiang Mai To High Season 2014 รวมใจ๋คนเมืองเปิดบ้านต้อนฮับนักท่องเที่ยวสู่เชียงใหม่คุ้มขันโตก
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "ก้าวย่างเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง ท่ามกลางเศรษฐกิจโลก"
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมคณะเดินทางเจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ เมืองผาอัน ประเทศเมียนมาร์
ของเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน พิธีเปิดงาน "เชียงใหม่ มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่23"
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนา " รู้ทัน..รุก..รับ..ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่สู่ตลาดอาเซียน "
ประกาศรับสมัครงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ด่วนมาก)
ขอเชิญผู้สนใจ ร่ วมสัมมนาในหัวข้อ “ขายสินค้าออนไลน์พาสินค้าไทยสู ่ ตลาดโลก"
ขอเชิญร่วมงานเทศกาล ชีวิตบริบูรณ์ Abundant Life Festival with Franklin Graham
งานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน Check In Chiang Mai To High Season 2014
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา"Best IT Solutions for Your Business Improvement 2"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย และสำรวจโอกาสทางธุรกิจในลาว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเจรจาธุรกิจกับห
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "Bollywood Masala Charity Night" บริษัท แฟชั่นคิงส์ จำกัด ได้มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อเด็กพิการทางสมอง โดยใช้ชื่องานว่า Bollywood Masala Charity Night ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอมเพลส ชั้น 2 คอนเวนชั่นฮอ
ขอเขิญร่วมฟังบรรยาย“การให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless)” ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรของรัฐบาล จัดบรรยาย “การให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless)” ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 8.30 - 1
เชิญเข้าร่วมการสัมมนา"Entrepreneur Revolution Series 1st" ด้วยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กำหนดจัดเวทีแห่งการสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหารและองค์กรธุรกิจแนวใหม่ ภายใต้ชื่อ "Entrepreneur Revolution Series 1st" การปฏิบัติการบริหารและประกอ
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 20 มกราคม 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2556
ผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงพรบ.นิรโทษกรรม
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำไตรมาสที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 56)
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 19 กันยายน 2556 โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอนำส่ง Weekly Review ฉบับที่ 61 สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ โดยศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Weekly Review ฉบับที่ 59 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอนำส่ง Weekly Review ฉบับที่ 59 สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ โดยศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2556 โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
งานสัมมนาในหัวข้อOptimising Processes and Reducing Cost with Vision Systems & ID Readers
การอบรม"การพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"
โครงการ ProSMEs
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 20 มกราคม 2557

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
3 Apr. 2014
35
1 Apr. 2014
22
1 Apr. 2014
36
1 Apr. 2014
37
31 Mar. 2014
19
30 Mar. 2014
22
29 Mar. 2014
25
29 Mar. 2014
22
27 Mar. 2014
31
27 Mar. 2014
22
26 Mar. 2014
28
25 Mar. 2014
35
25 Mar. 2014
29
24 Mar. 2014
32
24 Mar. 2014
27
23 Mar. 2014
26
23 Mar. 2014
30
22 Mar. 2014
31
22 Mar. 2014
26
22 Mar. 2014
26
22 Mar. 2014
27
22 Mar. 2014
23
22 Mar. 2014
24
22 Mar. 2014
25
22 Mar. 2014
23
21 Mar. 2014
23
21 Mar. 2014
25
18 Mar. 2014
38
18 Mar. 2014
39
18 Mar. 2014
32

   
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ THE CHIANGMAI CHAMBER OF COMMERCE

158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5324 1404-5 โทรสาร : 0 5324 1406
E-mail : infoccc2520@gmail.com Web site : www.chiangmaichamber.com, www.thaiechamber.org